Ανακοινώσεις Τμήματος

Κατατακτήριες 2016-2017

 

Η κατάταξη πτυχιούχων για το ακαδ. έτος 2016-2017 θα γίνει με γραπτές εξετάσεις.

 

·        Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

 

           1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

           2. ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

           3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

 

·        Υποβολή αιτήσεων: 1-15 Νοεμβρίου  2016 στη Γραμματεία του   τμήματος

 

·        Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

          - Αίτηση

- Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης   σπουδών όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.

         - Φωτοτυπία ταυτότητας

         - Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία

 

·           Διενέργεια εξετάσεων κατά το διάστημα 1-20 Δεκεμβρίου 2016

    και το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί δέκα (10) ημέρες

    πριν την εξέταση των μαθημάτων.

 

 

ΑΙΤΗΣΗ 

 

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ