Ανακοινώσεις Τμήματος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας Σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού"

 O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του TEI Πελοποννήσου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001350 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΤΕΙ Πελοποννήσου ανά εξάμηνο (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017)

Διαβάστε περισσότερα εδώ: [Προκήρυξη] [Αίτηση]