Ανακοινώσεις Τμήματος

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για πρακτική άσκηση θα συνεχιστούν έως και την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016.

                                                               Από τη Γραμματεία