Ανακοινώσεις Τμήματος

Ανακοίνωση για φοιτητές 7ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου

που επιθυμούν να ακολουθήσουν το νέο πρόγραμμα σπουδών

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος, που είναι στο 7ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο και επιθυμούν αντί το παλαιό πρόγραμμα σπουδών να ακολουθήσουν το νέο πρόγραμμα , θα πρέπει να κάνουν μια αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος, οπού θα αναφέρουν τον ΑΜ τους και ότι ζητούν την μεταφορά τους στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών.

Πριν την αίτηση σας καλό είναι να εξετάσετε με προσοχή τι σημαίνει αυτό από πλευράς μαθημάτων για την απόκτηση του πτυχίου σας.

Μετά την αίτηση σας δεν θα μπορείτε να επανέλθετε στο Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών.

                                                                        Η Γραμματεία του Τμήματος.