Ανακοινώσεις Τμήματος

Ανακοίνωση για το μάθημα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική ΙΙ

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος, που είναι στο 7ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο και δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική ΙΙ, που δεν διδάσκεται πλέον, έχουν τις εξής επιλογές :

  1. Εάν έχουν δηλώσει και παρακολουθήσει στο παρελθόν το μάθημα μπορούν να εξεταστούν σε αυτό στην εξεταστική Ιανουαρίου. Διευκρινίζεται ότι το μάθημα δεν θα διδαχτεί και η δήλωση του μαθήματος θα γίνει τον Δεκέμβριο μαζί με τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου.
  2. Εάν δεν το έχουν δηλώσει παλαιότερα το μάθημα Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική ΙΙ, μπορούν να δηλώσουν και να εξεταστούν στο μάθημα Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων.

                                                                        Η Γραμματεία του Τμήματος.