Ανακοινώσεις Τμήματος

Ανακοίνωση για το μάθημα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος, που είναι στο 7ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο θα μπορούν να δηλώσουν το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, το χειμερινό εξάμηνο του ακ. .έτους 2018-19 .

Υπενθυμίζουμε ότι από το εαρινό εξάμηνο το μάθημα αυτό θα διδάσκεται με τον τίτλο Στοιχεία Επιχειρησιακών Λύσεων και ΠΣΔ.

                                                                        Η Γραμματεία του Τμήματος.