Ανακοινώσεις Τμήματος

       (αφορά ΜΟΝΟ τους φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία και όχι αυτούς που θα επιλέξουν μαθήματα αντί πτυχιακής)

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία για το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019, θα πρέπει να υποβάλλουν «Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πτυχιακής» μέχρι και Παρασκευή 16-11-2018, αυτοπροσώπως, ή με fax (27210-45251, ή με email) στη Γραμματεία του τμήματος.

Μετά την υποβολή αυτής της αίτησης και αφού αναρτηθούν οι πίνακες κατανομής εποπτών καθηγητών στο site του τμήματος, οπωσδήποτε οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν και δεύτερη αίτηση «Αίτηση έγκρισης θέματος πτυχιακής εργασίας» με την υπογραφή του επιβλέποντα καθηγητή μέχρι και 7-12-2018. Ο χρόνος εκπόνησης αρχίζει να μετρά, ΜΟΝΟ μετά την επίσημη καταχώρηση του θέματος στη Γραμματεία.

Επισημαίνεται, ότι όποιος φοιτητής δεν κάνει τη δεύτερη αίτηση δεν θα δικαιούται να παρουσιάσει την πτυχιακή του εργασία. Τα έντυπα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του τμήματος «Έγγραφα Τμήματος».

ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις μετά τις προκαθορισμένες ημερομηνίες.

Η επιτροπή πτυχιακών εργασιών