Ανακοινώσεις Τμήματος

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να ορκιστούν τον Δεκέμβριο 2018 να καταθέσουν στη Γραμματεία του τμήματος την εργασία τους σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο) και σε ηλεκτρονική μορφή (ένα CD), μαζί με το έντυπο «αίτηση παρουσίασης» πτυχιακής εργασίας συμπληρωμένο μέχρι και 16/11/2018, πάντα σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή τους.

Οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθούν μέχρι και 30/11/2018.  

Τα έγγραφα παρουσίασης και ορκωμοσίας είναι στην ιστοσελίδα του τμήματος «έγγραφα τμήματος». Την ημέρα της παρουσίασης οι φοιτητές θα πρέπει να κάνουν αίτηση ορκωμοσίας στο Μητρώο φοιτητών.

                                                                                                    

            

                                                                                                         Από τη Γραμματεία