Ανακοινώσεις Τμήματος

Το μάθημα "Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης" για το 7ο και άνω εξάμηνο θα διδάσκεται την Τετάρτη 17:00-19:00 (θεωρία) και Τετάρτη 19:00-21:00 (εργαστήριο).

Παρακαλούνται οι φοιτητές να δηλώσουν τη θεωρία και το εργαστήριο