Ανακοινώσεις Τμήματος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοιτητών, προκειμένου να αιτηθούν την ένταξή τους στην Δράση ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ, της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5023656, εφόσον πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης.

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση