Ανακοινώσεις Τμήματος

Κατάθεση των δικαιολογητικών

Καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής να καταθέσουν στη γραμματεία του Τμήματος προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην ηλεκτρονική αίτησή τους από την ΔΕΥΤΕΡΑ 19 Νοεμβρίου 2018 έως και την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρες από 10:00-14:00, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών.

Η εγγραφή των επιτυχόντων φοιτητών θα γίνει μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών και σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν.

                                                                                                   Από τη Γραμματεία