Ανακοινώσεις Τμήματος

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 12-12-2018,

ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 - 16:00,  στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (2ος όροφος).

                                                     

  

                                                                             Από την Γραμματεία