Ανακοινώσεις Τμήματος

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος

Κλαδικά Λογιστικά Συστήματα

Το μάθημα Κλαδικά Λογιστικά Συστήματα θα εξεταστεί μόνο για φοιτητές και φοιτήτριες που βρίσκονται στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο.

Οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου που δεν είχαν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα, πρέπει να εξεταστούν στο μάθημα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Η Γραμματεία του Τμήματος