Ανακοινώσεις Τμήματος

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 (αφορά ΜΟΝΟ τους φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία και όχι αυτούς που θα επιλέξουν μαθήματα αντί πτυχιακής)

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019, θα πρέπει να υποβάλλουν «Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πτυχιακής» μέχρι και την Παρασκευή 1-3-2019, αυτοπροσώπως, ή με fax (27210-45251, ή με email) στη Γραμματεία του τμήματος.

Μετά την υποβολή αυτής της αίτησης και αφού αναρτηθούν οι πίνακες κατανομής εποπτών καθηγητών στην ιστοσελίδα του τμήματος, οπωσδήποτε οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλλουν και δεύτερη αίτηση «Αίτηση ανάθεσης θέματος πτυχιακής εργασίας» με την υπογραφή του επιβλέποντα καθηγητή από 11-3-2019 μέχρι και 31-3-2019. Ο χρόνος εκπόνησης αρχίζει να μετρά, ΜΟΝΟ μετά την επίσημη καταχώρηση του θέματος στη Γραμματεία.

Επισημαίνεται, ότι όποιος φοιτητής δεν κάνει τη δεύτερη αίτηση δεν θα δικαιούται να παρουσιάσει την πτυχιακή του εργασία.

Ο ανανεωμένος κανονισμός πτυχιακών και τα σχετικά έντυπα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του τμήματος στην ενότητα «Έγγραφα Τμήματος (Πρακτική Άσκηση - Πτυχιακή εργασία)».

Αίτηση Έγκρισης Θέματος

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

                                                                                                          Από τη Γραμματεία