Ανακοινώσεις Τμήματος

Οι φοιτητές του Τμήματος που φοιτούν στο 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο, παρακαλούνται να ενημερωθούν από τους ακόλουθους πίνακες για τα μαθήματα που θα δηλώσουν στο εαρινό εξάμηνο 2018-19.

 

Μαθήματα για φοιτητές από 8ο και άνω εξάμηνο