Ανακοινώσεις Τμήματος

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος με εξάμηνο σπουδών 8ο ή μεγαλύτερο, ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 αυτοί/ές που δεν επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία θα μπορούν συγκεντρώσουν τις απαραίτητες διδακτικές μονάδες για την απόκτηση πτυχίου, με παρακολούθηση 4ων επιλογής μαθημάτων.

Για το εαρινό εξάμηνο τα μαθήματα που μπορείτε να επιλέξετε είναι τα παρακάτω :

  1. Αρχές Μάρκετινγκ
  2. Ειδικά Θέματα Τραπεζικής
  3. Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου & Επενδύσεων
  4. Αποτίμηση και Ανάλυση Εταιριών
  5. Στοχαστικές διαδικασίες στα Χρηματοοικονομικά

Θυμίζουμε, ότι το χειμερινό εξάμηνο σπουδών είχαν ανοίξει τα παρακάτω 4 μαθήματα:

  1. Αναλογιστικά Μοντέλα
  2. Διοίκηση Ανθρωπίνων πόρων
  3. Οικονομική Κοινωνιολογία
  4. Τραπεζική Διοικητική

Προφανώς από τα 4 μαθήματα που απαιτούνται κάποια μπορούν να προέρχονται από την λίστα μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου και κάποια από την λίστα μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου.

Τα 4 μαθήματα επιλογής που θα ανοίξουν το εαρινό εξάμηνο θα εμφανιστούν στις δηλώσεις σας τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Από την Γραμματεία του Τμήματος