Ανακοινώσεις Τμήματος

Τα παρακάτω μαθήματα:

1. ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ

Δεν διδάσκονται αλλά θα εξεταστούν στην εξεταστική του Ιουνίου ΜΟΝΟ για όσους τα είχαν δηλώσει στο παρελθόν στην Οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν κάποιο άλλο μάθημα.

Επίσης τα μαθήματα

1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

2. ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΕΝ θα διδαχθούν και οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν κάποιο άλλο μάθημα από τα μαθήματα επιλογής.