Ανακοινώσεις Τμήματος

A/A

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ

1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

26/3 11:00-13:00

2

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ

20/3 13:00-15:00

3

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

18/3 19:00-21:00

4

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ

27/3 11:00-13:00 αιθ. 153-1

5

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

21/3 14:30 αιθ.Δ0-02

6

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΑΚΡΗΣ

20/3 13:00-15:00

7

ΚΛΑΔΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡ.

1/4 13:00-15:00

8

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ

20/3 13:00-15:00

9

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ

27/3 13:00-15:00

10

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΚΡΗΣ

20/3 17:00-19:00

11

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ

ΜΑΚΡΗΣ

20/3 17:00-19:00

12

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ

20/3 13:00-15:00

13

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

26/3 11:00-13:00

14

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ

27/3 11:00-13:00 αιθ. 153-1

15

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΓΟΡΑΚΗ ΚΩΝ.

18/3 11:00-13:00

16

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΒΟΓΟΠΟΥΛΟΥ

19/3 13:00-15:00

17

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ

20/3 13:00-15:00

18

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

26/3 11:00-13:00

19

ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ

20/3 13:00-15:00

20

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡ.

1/4 13:00-15:00

21

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

21-3-2019 9:00-11:00

22

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΟΡΑΚΗ ΜΑΡ.

1/4 13:00-15:00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ’ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ