Ανακοινώσεις Τμήματος
Η Γ.Σ του Τμήματος αποφάσισε τα παρακάτω:
 
α. Οι φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ, μπορούν να ξεκινούν πρακτική άσκηση εφόσον χρωστούν 3 μαθήματα ειδικότητας.

β. Οι φοιτητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ, μπορούν να ξεκινούν πτυχιακή εργασία εφόσον χρωστούν 6 μαθήματα.