Ανακοινώσεις Τμήματος

Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές, μετά την υποχρεωτική ταυτοποίηση μπορούν να παραλάβουν κωδικούς για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου στη διεύθυνση:

https://uregister.us.uop.gr/

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα δύο παραπάνω στοιχεία (username & password) είναι αυστηρώς προσωπικά, καθώς με αυτά οι φοιτητές/τριες αποκτούν πρόσβαση και αναγνωρίζονται ως χρήστες (login) σε μία σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και του Υπουργείου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι φοιτητές/τριες να τα διατηρούν μυστικά και να τα απομνημονεύουν.

Οι κωδικοί είναι απαραίτητοι για τις εξής υπηρεσίες:

Α) Ηλεκτρονική Γραμματεία (e-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ) , όπου μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αιτήματα για πιστοποιητικά τα οποία παραλαμβάνονται είτε από τη γραμματεία είτε ταχυδρομικώς

Β) Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (ΠΑΣΟ) (υπάρχουν οδηγίες στο http://academicid.minedu.gov.gr

Γ) Εύδοξο https://eudoxus.gr (για την επιλογή και διανομή των συγγραμμάτων). Για τις ημερομηνίες έναρξης –λήξης λειτουργίας θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

Δ) Ηλεκτρονικές Αιτήσεις Μετεγγραφών (οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)

Ε) Δηλώσεις μαθημάτων-ανανεώσεις εγγραφών (δύο φορές το χρόνο)