Ανακοινώσεις Τμήματος

         -Γνωστοποιείται στους φοιτητές του τμήματος ότι για την έναρξη των δηλώσεων  μαθημάτων θα αναρτηθεί σχετικά ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του τμήματος.

 

-Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου σπουδών για αυτό και δεν χρειάζεται να υποβάλουν οι ίδιοι δήλωση μαθημάτων αφού αυτό θα γίνει αυτόματα από το ΤΜΗΜΑ. Στα επόμενα εξάμηνα όμως οι ίδιοι οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις μαθημάτων ηλεκτρονικά (Φεβρουάριο & Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους).

 

Εκ της Γραμματείας