Ανακοινώσεις Τμήματος
 
Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμήματος πως η διδασκαλία των  μαθημάτων α) Αρχές Μάρκετινγκ, β) Μηχανογραφημένη Λογιστική και γ)  Αναλογιστικά Μοντέλαθα ξεκινήσει από 4/11/2019
 
 
 
Σημείωση: Το Μάθημα Αρχές Μάρκετινγκ θα διδάσκεται Δευτέρα 11.00-14.00