Ανακοινώσεις ΤμήματοςH Επιτροπή Πτυχιακών του Τμήματος ανακοινώνει ότι οι παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθούν από 15-11-19 έως και 27-11-19.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος την εργασία τους σε έντυπη μορφή (1) αντίγραφο και σε ηλεκτρονική μορφή (1 CD) καθώς και το έντυπο παρουσίασης συμπληρωμένο, το οποίο υπάρχει στην ιστοσελίδα του τμήματος στην επιλογή «Έγγραφα Τμήματος - Πτυχιακή»

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές πριν την κατάθεση της πτυχιακής τους στη γραμματεία θα πρέπει να έχουν λάβει την έγκριση από τον επιβλέποντα καθηγητή τους.

Την ημέρα παρουσίασης οι φοιτητές θα πρέπει να κάνουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία Τμήματος.