Ανακοινώσεις Τμήματος

Το Εργαστήριο Ε4 του μαθήματος "Εφαρμογές στην Πληροφορική" Α' Εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21/11/2020 10:00-12:00 (και κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα) στο Ε153-1