Ανακοινώσεις Τμήματος

Κατάθεση των δικαιολογητικών

Καλούνται οι δικαιούχοι μετεγγραφής να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος (αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να καταθέσουν για την εγγραφή τους, από την ΠΕΜΠΤΗ 21 Νοεμβρίου 2019 έως και την ΤΕΤΑΡΤΗ 27 Νοεμβρίου 2019, και ώρες από 10:00-14:00, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών.

Η Γραμματεία μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα ενημερώσει τους δικαιούχους με νέα ανακοίνωση τις ημερομηνίες για την εγγραφή τους.

                                                                                                                                                                                

                                                                                                 Από τη Γραμματεία