Ανακοινώσεις Τμήματος

Οι εξετάσεις εργαστηρίων του μαθήματος «Εφαρμογές στην πληροφορική» θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Το εργαστήριο Ε1 Δευτέρα 17:00-19:00 θα εξεταστεί στις 20/1 και ώρα 17:00

Το εργαστήριο Ε2 Τρίτη 13:00-15:00 θα εξεταστεί στις 21/1 και ώρα 13:00

Το εργαστήριο Ε3 Τρίτη 15:00-17:00 θα εξεταστεί στις 21/1 και ώρα 15:00

Το εργαστήριο Ε4 Πέμπτη 10:00-12:00 θα εξεταστεί στις 23/1 και ώρα 10:00

Το εργαστήριο Ε5 Τετάρτη 12:00-14:00 θα εξεταστεί στις 22/1 και ώρα 12:00

Το εργαστήριο Ε6 Τετάρτη 15:00-17:00 θα εξεταστεί στις 22/1 και ώρα 15:00

Το εργαστήριο Ε7 Τετάρτη 17:00-19:00 θα εξεταστεί στις 22/1 και ώρα 17:00

Η διάρκεια εξέτασης είναι μια ώρα.

Σημείωση: Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι απαραίτητη η χρήση του eclass