Ανακοινώσεις Τμήματος

 

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ακολουθούν το Παλαιό Πρόγραμμα Σπουδών του Τεχνολογικού Τμήματος, δηλαδή έχουν ημερομηνία εγγραφής στο Τμήμα μέχρι τον Σεπτέμβριο 2015 και δεν έχουν ζητήσει πέρυσι την μετάβαση τους στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, την τρέχουσα εξεταστική θα μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα :

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦ. & ΕΛΕΓΧΟΥ)

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΡΤΟΦ. & ΔΙΟΙΚ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΡΗΜΑΤ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

τις ημέρες και τις ώρες που αναφέρονται στο Πρόγραμμα Εξετάσεων.

Επίσης μπορείτε να εξεταστείτε και στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου :

ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜ. ΔΙΟΙΚ. ΧΡΗΜΑΤΟΠ. ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διεθνείς Οικονομικές και Νομισματικές Σχέσεις

Αντί για το μάθημα Επενδυτικά και Ασφαλιστικά Προϊόντα μπορείτε :

  • να εξεταστείτε στο μάθημα Εναλλακτικές Επενδύσεις
  • να εξεταστείτε σε κάποιο άλλο μάθημα επιλογής.

Επειδή υπήρξε πρόβλημα με τις δηλώσεις σας μπορείτε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις των παραπάνω μαθημάτων ακόμη και εάν δεν τα έχετε δηλώσει.

Από την Γραμματεία του Τμήματος