Ανακοινώσεις Τμήματος

 

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των αιτούντων φοιτητών ΤΕ, για ένταξή τους στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (16/1/2020), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Ν.4610/19 άρθρο 31 παρ. 5) εντάσσονται οι παρακάτω φοιτητές:

α/α

Αριθμός Μητρώου

Εξάμηνο ένταξης

α/α

Αριθμός Μητρώου

Εξάμηνο ένταξης

1

2013020

7ο

21

2014094

7ο

2

2014137

7ο

22

2015108

7ο

3

2015010

7ο

23

2015121

7ο

4

2015180

7ο

24

2014008

7ο

5

2014026

7ο

25

2013067

7ο

6

2015015

7ο

26

2015171

7ο

7

2015021

7ο

27

2015129

7ο

8

2014016

7ο

28

2015130

7ο

9

2015042

7ο

29

2014035

7ο

10

2013098

7ο

30

2014165

7ο

11

2014201

7ο

31

2015146

7ο

12

2014159

7ο

32

2015149

7ο

13

2015053

7ο

33

2013006

7ο

14

2014010

7ο

34

2015170

7ο

15

2015061

7ο

16

2013109

7ο

17

2014097

7ο

18

2013039

7ο

19

2014203

7ο

20

2014113

7ο

Με νέα ανακοίνωση θα ενημερωθείτε για την διαδικασία δηλώσεων μαθημάτων του 8ου εξαμήνου.

Η Γραμματεία του Τμήματος