Ανακοινώσεις Τμήματος

Ενημερώνονται οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το μάθημα "Εφαρμογές σε προγραμματιστικό περιβάλλον" πως οι ωρες ΑΠ είναι εργαστηριακές και προσμετρώνται οι παρουσίες