Ανακοινώσεις Τμήματος

Οι εξέταση των επιπλέον μαθημάτων για την απόκτηση πανεπιστημιακού πτυχίου θα γίνει σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

Μοντέλα και Ανάλυση Δεδομένων στα Χρηματοοικονομικά

ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

26/3/2020 

ώρα 12:00-2:00

2

Οικονομικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

26/3/2020 

ώρα 9:00-11:00 αίθ.131

3

 

Τραπεζική Διοικητική

ΑΓΟΡΑΚΗ

23/3/2020

ώρα 15:00-17:00