Ανακοινώσεις Τμήματος

Ενημερώνονται οι φοιτητές του τμήματος ΛΟ.ΧΡΗ πως για οποιοδήποτε θέμα (ερώτηση, διεκπεραίωση, πρόβλημα) δεν μπορεί να ανταπεξέλθει η Γραμματεία του Τμήματος,  θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία  Γραπτή Αίτηση προς το Τμήμα όπου θα αναφέρουν λεπτομερώς το πρόβλημά τους.

Τονίζεται επίσης, πως για κανένα λόγο ΔΕΝ δίνονται πληροφορίες σε συγγενείς ή εκπροσώπους φοιτητών, παρά μόνο στους ίδιους.