Ανακοινώσεις Τμήματος

Κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο 2020, τα μαθήματα επιλογής: «Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης» και «Διδακτική των Οικονομικών» εξετάζονται με εκπόνηση (και παρουσίαση) γραπτής εργασίας. Θέματα και οδηγίες θα βρείτε στo e-class(κυρίως στα πεδία «Έγγραφα» και «Εργασίες») του κάθε μαθήματος.