Ανακοινώσεις Τμήματος

Οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα "Στοιχεία Επιχειρησιακών Λύσεων και ΠΣΔ" και "Εφαρμογές σε προγραμματιστικό περιβάλλον" και δεν έχουν εγγραφεί στο eclass, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μέσω email με τους διδάσκοντες Β. Νικολαϊδη και Σ.Μπακετέα για να λάβουν τους κωδικούς εγγραφής των μαθημάτων. Η ενέργεια αυτή κρίνεται απολύτως απαραίτητη γιατί άμεσα θα αναρτηθούν στο eclass ανακοινώσεις για την εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων.