Για τη σίτιση και την εστίαση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΩΝ

ΧΩΡΟΣ ΣΙΤIΣΗΣ

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ