Ανακοινώσεις Τμήματος

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα τέσσερα επιπλέον μαθήματα που έχει καθορίσει η Συνέλευση, προκειμένου να αποκτήσουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4610/2019, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία την σχετική αίτηση που θα βρουν στο site του Τμήματος. Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις αυτές θα εξεταστούν για να διαπιστωθεί αν πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος 4610/2019