Σύμφωνα με τις οδηγίες εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, αναστέλλεται η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης όλων των φοιτητών σε όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, λόγω των έκτακτων μέτρων που θεσπίστηκαν και αφορούν στον κορωνοϊό COVID-19.

Η έναρξη της πρακτικής άσκησης θα μετατεθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία θα ανακοινωθεί.