1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Διαδικτυακός τόπος: http://macc.teipel.gr/index.php/el/

2.e-MBA (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση και στο Χρηματοοικονομικό Σχεδιασμό για στελέχη του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα)

Διαδικτυακός τόπος: e-mba.teipel.gr